Home

Multidisciplinair Oncologie Netwerk

MuON is de afkorting van Multidisciplinair Oncologie Netwerk:  regionale netwerkvorming, waarbij alle zorgdisciplines uit de eerste en tweede lijn betrokken kunnen zijn. Doel is de beste voorwaarden te scheppen om gezamenlijk tegemoet te kunnen komen aan de stijgende zorgvraag van (ex-) kankerpatiënten.

In Nederland krijgen jaarlijks ruim 100.000 mensen de diagnose kanker. Door steeds betere diagnostiek, stagering en behandeling neemt het aantal diagnoses en overlevers toe. Zo krijgen naar verwachting In 2015 58.846 mannen en 51.369 vrouwen kanker, in 2020 zijn dat 65.882 mannen en 57.139 vrouwen. Het aantal mensen dat leeft met kanker stijgt van 268.693 mannen en 261.126 vrouwen in 2015 naar 328.824 mannen en 330.911 vrouwen in 2020.

De gevolgen van kanker en een behandeling daartegen zijn veelal groot en omspannen meerdere domeinen van het leven van de (ex-)patiënt: fysieke gezondheid, mobiliteit, arbeidsreïntegratie en maatschappelijke participatie, relaties, enz. Ook wanneer de kanker zelf met succes is behandeld. De 1e lijn zal te maken zal krijgen met een stijgende hulpvraag van deze patiëntgroep. Daarnaast zal door dubbele vergrijzing ook comorbiditeit (meerdere ziekten tegelijkertijd) een toenemende rol spelen in de kankerzorg.

De zorg voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten vraagt specialistische kennis en technologieën. Dit geldt vooral in de ziekenhuizen waar de medische anti-kanker behandelingen plaatsvinden. Maar dat geldt eveneens voor de ondersteunende zorg die in de eerste lijn geleverd kan worden, dicht bij de patiënt. Het doel van MuON is om de zorg zo te organiseren dat er voor de patiënt een vloeiende overgang is tussen de (hoog) gespecialiseerde (tweedelijns) zorg en de eerste lijn waar de ondersteunende en aanvullende zorg kan plaatsvinden door in het complexe ziektebeeld gespecialiseerde zorgverleners. Dat vraagt enerzijds om een goede organisatie van de eerstelijns keten en anderzijds een goede afstemming voor de transmurale aansluiting op de tweedelijns keten.

In de visie van MuON is oncologische zorg geïntegreerde transmurale zorg met de patiënt aan het roer.

Kankerinderegio.nl is de sociale kaart van MuON en de toegang van zorgvragers tot het netwerk van professionele zorgverleners.

MuON en kankerindergio.nl vormen samen een multisided platform waar zorgverleners en patiënten elkaar ontmoeten en waar strategie en structuur worden gecombineerd met aandacht voor mensen. De zorgverleners werken samen vanuit een gedeelde visie op de nieuwe zorgmodellen. Daarbij is het nieuwe concept van gezondheid het uitgangspunt: het vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren in het licht van emotionele, fysieke en sociale uitdagingen. Dit vereist een integrale benadering die de persoon en diens leefomgeving centraal stelt. Deze integrale zorg wordt geleverd door teams van professionals en patiënten en hun naasten die samenwerken vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid met coördinatie en regie van een nabije zorgverlener.